Kunderne siger

Rigtig relevant uddannelse, som jeg vil anbefale til alle mine kolleger, der arbejder med STU elever. Gode redskaber til at ”sætte i gang”.

Anonym

1-årig kognitiv efteruddannelse


Vores 1-årige kognitive uddannelser henvender sig til faggrupper som pædagoger, socialrådgivere, kontaktpersoner, rådgivere og andre, som arbejder med mennesker i samtaleforløb eller miljøterapeutisk i pædagogiske rammer. Vores uddannelse er praksisnær og fokuserer på træning af dine færdigheder.

For både den grundlæggende 1-årige uddannelse og den 1-årige overbygning gælder det, at vi kombinerer teori og praksis på en måde, så du får metoderne ”mellem hænderne” i undervisning og metodetræning, således at du kan gå ud og bruge de nye redskaber på dit arbejde.

Vores uddannelser er motiveret af vores ønske om at hjælpe fagfolk med at hjælpe borgerne. Vi ved, at mange fagfolk arbejder enormt engageret og hele tiden er nysgerrige på, hvordan de kan få nye redskaber til at håndtere borgerne, deres livssituationer og problemstillinger. Vi har stor erfaring med at undervise inden for den kognitive adfærdsterapeutiske metode, og oplever at pædagoger, sygeplejersker, lærere, mentorer og andre har god brug af de redskaber, som metoden giver dem.

Kognitiv adfærdsterapeutisk metode er en metode, som er udviklet i 1960’erne og ’70’erne, og som har fortsat sin udvikling op til i dag, hvor der hele tiden laves forskning på den effekt, som metoden har. Metoden bygger bl.a. på forståelsen af, at begge parter i relationen er ligeværdige, og at fokuspersonen er ekspert i sit eget liv, mens behandler/kontakt/rådgiver er ekspert så selve metoden, hvorfor de tilsammen kan nå langt med de adfærdsændringer, som fokuspersonen ønsker at lave i sin tilværelse. Der kan arbejdes både i strukturerede samtaler med brug af skemaer og konkrete redskaber, eller tilgangen kan være mere miljøterapeutisk og baseret på den samværsform, som man har med sine borgere. Begge former dækkes i uddannelsen, for at sætte den enkelte i stand til at vælge, hvilken tilgang der fungerer bedst for ham/hende i den konkrete arbejdssituation og de rammer, som der arbejdes under.

For både vores grundlæggende 1-årige uddannelse og vores 1-årige overbygning gælder det at:

 • Uddannelsen veksler mellem gennemgang af teori og praktiske øvelser, hvor vi bl.a. arbejder fælles i grupper, i par eller i fælles forum. Øvelsesformerne inkluderer samtaleøvelser, diskussion i forum og reflektionsøvelser.
 • Vi tager udgangspunkt i, at metoderne skal kunne bruges i dit praktiske virke i hverdagen, når du er på arbejde, uanset om du primært arbejder i strukturerede samtaler, eller om du arbejder miljøterapeutisk.
 • Du bliver mere klar over, hvordan du bruger dig selv i arbejdet og får redskaber til at håndtere de svære situationer, som kan opstå, når man arbejder med mennesker.
 • Vi har små holdstørrelser, hvor vi vægter en uformel og tryg stemning, der gør det nemt for deltagerne at udveksle erfaringer, stille spørgsmål og lave øvelser sammen.
 • Der er mulighed for at gå til eksamen, men det er ikke et krav og besluttes af den enkelte deltager mod slutningen af uddannelsen

Du kan tage vores grundlæggende uddannelse og supplere med vores overbygning, hvis du ønsker det. Det er dog ikke noget krav, og for mange er den 1-årige grunduddannelse et fint fundament for at tilegne sig flere redskaber til deres arbejde. For nogen er det et stort ønske at videreuddanne sig efter afslutningen af den grundlæggende uddannelse, og dette faciliterer vi gennem vores overbygning. Du kan læse mere om de to uddannelser under hver af dem herunder.

Udover vores 1-årige grunduddannelse og den 1-årige overbygningsuddannelse tilbyder vi også løbende gratis minikurser, hvor du kan høre lidt mere om metoden, møde os og få information om uddannelsen. Den næste datpo for gratis minikursus vil fremgå i listen over arrangementer herunder. Vi har også løbende metodetræningshold, som henvender sig til tidligere og nuværende kursister på de 1-årige uddannelser (den grundlæggende og overbygningen). Her kan du genopfriske eller vedligeholde dine færdigheder på et hold sammen med andre kursister som er uddannet i den kognitive metode enten hos os eller fra anden uddannelse eller kursus. Kommende hold fremgår i listen herunder.

08.
februar
2024


Gratis

06.
maj
2024


29.000DKK

03.
september
2024

Bliv ringet op

  Nyhedsbreve

  Erhverv
  Private
  Offentlige/private institutioner

  Psynaps på Facebook