Parterapi i Slagelse

Mange mennesker oplever i perioder, at parforholdet ikke fungerer, som man kunne ønske sig. I disse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at opsøge en parterapeut, hvis man oplever, at udfordringerne ikke kan løses uden hjælp udefra. Hos Psynaps møder du en kompetent og praktisk orienteret parterapeut i Slagelse med kort ventetid.

En psykolog med speciale i parterapi kan hjælpe med mange forskellige problemstillinger; det kan både være de mindre hverdagsproblematikker som uenighed om opdragelse af børn, økonomi, fordeling af arbejdsopgaver eller tid, som kan føre til skænderier, konflikter eller manglende oplevelse af samhørighed. Udfordringerne kan også udspringe af mere konkrete og specifikke oplevelser i parforholdet, som kræver en indsats, for at komme godt videre. Det kan fx dreje sig om utroskab, den ene parts sygdom, konflikter med familien eller svigerfamilien. Endelig kan større, positive forandringer i livet, som det at blive forældre, få nyt job eller flytte, også føre ændringer i parforholdet med sig, og dette kan ind imellem give anledning til parforholdsproblemer, som måske kan kræve et fokus gennem parterapi, før I igen kan vende tilbage til en harmonisk hverdag.

Hvis man oplever, at det er svært at løse udfordringerne selv, er vores parterapeut i Slagelse en mulighed for sparring og et fokus på det, som I skal arbejde med. Psynaps tilbyder parterapi hos vores dygtige psykologer, der har erfaring med at hjælpe par i alle aldre og livssituationer. 

Hvad kan en parterapeut hjælpe med?

En psykolog, der arbejder med par, kan hjælpe jer på flere forskellige måder; Dels kan I få hjælp udefra til at ændre på nogle af de dynamikker, som bliver ved med at give udfordringer i dagligdagen. Psykologen er uddannet til at undersøge hvilken bagvedliggende historik og dynamikker, der skaber og vedligeholder jeres udfordringer, og formålet med parterapien vil her være at afdække disse, så de samme dynamikker ikke bliver ved med at spille ind og give jer nye skænderier, manglende nærhed, utryghed eller lignende. I vil gennem parterapien få vejledning i, hvordan I kan arbejde med udfordringerne mellem sessionerne, og det betyder, at I får prøvet parterapeutens redskaber af derhjemme. Alle par kan opleve udfordringer i kortere eller længere perioder, og i disse tilfælde anbefaler vi altid, at man opsøger parterapi tidligt i processen, hvis man oplever, at man ikke kan løse udfordringerne selv. Ofte henvender par sig efter længere tids udfordringer, og dette betyder ofte, at man får brug for et længere forløb, og det bliver vanskeligere at finde tilbage til det gode liv sammen.

I andre situationer har du og din partner måske allerede besluttet, at I ønsker at gå fra hinanden og/eller søge skilsmisse. Det kan være en vanskelig situation, uanset om der er børn involveret eller ej, og følelserne kan være ”udenpå tøjet” for en af jer eller begge. Derfor har mange par i denne situation glæde af at have nogle enkelte samtaler med en parterapeut, som kan give redskaber til at få den bedst mulige overgang til den nye situation. I denne situation vil målet for parterapien være at opretholde eller skabe det gode forældresamarbejde, venskab eller hvad parrets ønsker til hinanden nu måtte være.

Du og din partner kan således hos os få parterapi i Slagelse uanset om I blot oplever udfordringer, som skal løses i forholdet, eller om I har besluttet, at I ikke længere ønsker at være sammen.

Hvordan foregår parterapi?

Vores parterapi i Slagelse er naturligvis altid afstemt med jeres ønsker og mål med terapien, samt den situation I befinder jer i. Eksempler på målsætninger kan fx være:

 • Få færre skænderier i parforholdet
 • Blive mere enige om børneopdragelse/økonomi/prioriteringer etc.
 • Forstå hinanden og kommunikere bedre
 • Arbejde med større intimitet mellem jer såvel seksuelt som følelsesmæssigt
 • Bruge mere tid sammen på en positiv måde

I de fleste tilfælde deltager begge parter ved alle samtaler, men det kan også være nødvendigt at holde en eller evt. flere individuelle samtaler, da der kan være behov for et særligt fokus på et individuelt emne eller et rum, hvor man kan udtrykke sig friere. I disse tilfælde vil begge parter modtage samme antal individuelle samtaler, og indholdet af samtalerne vil blive overført til de efterfølgende fælles parterapisamtaler. 

Kognitiv parterapeut i Slagelse

Hos Psynaps anvender vi den kognitive terapi som vores primære metode, og derfor vil I opleve, at der er et stort fokus på konkrete, brugbare redskaber, som I får med hjem allerede efter første session. Vi er uddannet til at undersøge tanker, følelser og adfærd samt de forhold, som ligger under. Der arbejdes i en struktureret samtale, hvor vi benytter en dagsorden, og hver gang går ind i specifikke temaer, alt efter jeres behov. Derfor vil I også opleve, at der efter hver samtale vil være en konkret hjemmeopgave, som begge parter skal arbejde videre med sammen og/eller hver for sig. Hjemmeopgaverne laves naturligvis i samarbejde med jer, og vi afstemmer forventningerne til hinanden. Parterapien foregår således både i samtalerne med jeres parterapeut, men i endnu højere grad derhjemme, når I benytter de redskaber, som I har fået. Undervejs i processen kan det være relevant, at vi arbejder med de værdier, som I hver især bringer ind i forholdet, for at se på de underliggende mønstre, som kommer til udtryk i dagligdagen. Du kan læse mere om vores tilbud til par, individuelle klienter og familier her

Hvorfor vælge parterapi hos Psynaps i Slagelse?

Der findes mange parterapeuter, så hvorfor skal I vælge parterapi hos Psynaps i Slagelse? En væsentlig grund til at vælge parterapi hos os er, at alle vores parterapeuter i Slagelse er uddannede psykologer. Det betyder, at vi har en uddannelsesmæssig baggrund, som sætter os i stand til at finde de underliggende dynamikker, som styrer de udfordringer, I møder i hverdagen. Vi er derudover i stand til at vurdere, om der er andre individuelle problemstillinger på spil, som fx angst, depression, personlighedsproblematikker eller lignende. 

Vi prissætter den første samtale billigere end de efterfølgende, så I kan vurdere, om I har den rette kemi med parterapeuten, inden I fortsætter forløbet hos os. I den indledende samtale vurderer vores psykologer også, om det bedste for jer er at arbejde med jeres problematikker i parterapi, eller om der er behov for noget andet. Det vigtigste er nemlig ikke, om I igangsætter et forløb hos os, men at I får den rette hjælp. Derfor henviser vi til individuel behandling, familiebehandling eller andre tilbud via psykiatri, kommune osv., hvis vi vurderer, at der findes et bedre tilbud til netop jer.

Vi er et større psykologhus i Slagelse med flere tilknyttede parterapeuter, og derfor kan I ofte få en tid med kort ventetid, ofte indenfor 1-2 uger.

Vi tilpasser forløbet, så det passer til jeres muligheder rent tidsmæssigt og økonomisk. Vores pris er en timetakst, men mange par sætter pris på at mødes i fx 1,5 time, da det kan tage tid at høre alle vinkler og nå frem til gode redskaber for jer. Derfor kan I vælge at booke en time, halvanden time eller mere, hvis I vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt. Efter første samtale hjælper psykologen jer med at vurdere, hvordan forløbet kan sammensættes.

Se priser på parterapi her.

Du kan læse mere om os her.

Bliv ringet op

  Nyhedsbreve

  Erhverv
  Private
  Offentlige/private institutioner

  Psynaps på Facebook

  Så er kursisterne i gang igen efter sommerferien, og det er skønt at have alle vores hold i gang igen! På billedet arbejdes der dedikeret på sagsformuleringer og afdækning af motivation i en case, som kursisterne på vores efterårshold fra 2022 har arbejdet på i metodetræningen. Vil du med på vores næste uddannelse med start i november 2023, så læs mere på psynaps.dk/offentlige-private-institutioner/1-arig-kognitiv-efteruddannelse/ Du kan også få en smagsprøve på metoderne på vores gratis minikursus d 31/8 - læs mere i linket ovenfor. ... Se mereSe mindre
  View on Facebook