Grundlæggende lederuddannelse – ledelse i praksis

Psynaps tilbyder en grundlæggende lederuddannelse, som fokuserer på at gøre dig til en dygtig leder i praksis. Uddannelsen er både for dig, der er ny leder, og dig som har noget ledelseserfaring. Som kommende eller ny leder, kan du opleve at stå med ledelsesansvar uden at have fået nogen formel uddannelse eller træning i ledelse og måske mangle redskaber til en række situationer. På uddannelsen skaber vi et rum hvor nye ledere kan tilegne sig disse færdiheder og ledelsesredskaber. Uddannelsen henvender sig også til dig, som har været leder gennem længere tid, men som ønsker at få nye perspektiver, input og redskaber til de udfordringer, som ledelse byder på i en foranderlig hverdag.

Uddannelsen gennemgår naturligvis de væsentligste teorier indenfor ledelse, men er dog især fokuseret på det praktiske aspekt af ledelse, hvor teorierne implementeres og anvendes. Det betyder at en stor del af undervisningen er baseret på øvelser med bl.a. cases og dine egne situationer fra hverdagen.

Udover fokus på praksis er vores uddannelse også rettet mod din personlige udvikling som leder. Udover undervisningen er der derfor også indlagt 3 personlige samtaler i forløbet, hvor vi arbejder med din personlige udvikling. Du kan læse mere om dette længere nede i teksten.

Vores speciale er de virksomheder og organisationer, som arbejder med mennesker gennem uddannelse, pleje, omsorg, psykiatri og pædagogiske indsatser, og derfor henvender vores lederuddannelse sig også primært til dig, som arbejder i dette felt. Vi kender de udfordringer, der kan ligge i dette arbejdsfelt, hvor du på den ene side skal prioritere de ”bløde værdier”, og på den anden side udføre en ledelsesmæssig og organisatorisk opgave så alle ender mødes. Vores grundlæggende lederuddannelse giver dig de redskaber, som du har brug for til dette.

Uddannelse for ny eller kommende leder

Som helt ny eller måske kommende leder, kan det være væsentligt for dig at få nogle redskaber til at forstå de situationer, som du befinder dig i som leder. Du kan have behov for redskaber til konfliktløsning, forandringsprocesser, den svære samtale med en medarbejder og meget andet.

På vores uddannelse lærer du dels de grundlæggende teorier om ledelse og får øje på dine egne udviklingspunkter og muligheder som leder. Du får også mulighed for at sparre med andre ledere, som arbejder indenfor samme felt og høre hvordan forskellige udfordringer løses i andre organisationer. Du får mulighed for at finde dit ståsted som leder og udvikle de dele af din personlighed, som skal i spil i lederrolllenInspiration og udvikling for erfarne ledere

Hvis du ikke er ny leder, men derimod har arbejdet med ledelse i mange år, kan du måske opleve et behov for ny inspiration og udvikling. Du kan måske have fået øje på hvilke situationer, der typisk udfordrer dig som leder, og du kan have en klar idé om, hvor dine stærke og mindre stærke sider er. Her kan vores lederuddannelse hjælpe dig til at sætte en struktur på den udvikling, som du ønsker dig. Via undervisningen, de personlige samtaler og de anvendte tests gennemgår du et samlet forløb, hvor du arbejder struktureret med de områder, som du gerne vil forbedre eller udvikle.

Du får også sparring på de sager og situationer, som du står med i hverdagen, og du får mulighed for at networke med andre ledere, som arbejder indenfor samme felt.

Indhold på den grundlæggende lederuddannelse

Vores grundlæggende lederuddannelse består af flere elementer, hvoraf den væsentligste er de 10 undervisningsdage, som tager dig igennem de væsentligste teorier om områder indenfor ledelse. Du kan læse mere om den præcise opbygning og indhold her.

Der arbejdes hele vejen igennem uddannelsen med cases og med dine egne sager, og derfor er dit hjemmearbejde også et vigtigt element i uddannelsen. Hjemmearbejdet er lagt an på, at du skal anvende de metoder du lærer på uddannelsen i din egen hverdag, og at det skal kunne passes ind i det daglige arbejde, som du udfører som leder.

Udover undervisning og hjemmearbejde indeholder vores lederuddannelse også 3 personlige udviklingssamtaler. Her arbejder du struktureret med at udvikle de områder af din personlighed, som du har brug for som leder og du sætter denne udvikling i relation til teorien fra undervisningen og din egen praksis som leder.

NEO-PI-3 personlighedstest og Belbins teamroller

I forbindelse med lederuddannelsen gennemgår du også en introduktion til såvel personlighedstesten NEO-PI-3 som Belbintesten. NEO-PI-3 anvendes især i forhold til de individuelle samtaler, hvor der er fokus på din personlige udvikling som leder. Vi bruger din NEO-PI-3 profil til sammen at finde ud af, hvilke dele af din personlighed, du kan bringe mere i spil som leder og hvilke områder du evt. har behov for at arbejde med i din rolle som leder.

Belbin testen er et værktøj, som afdækker de forskellige roller, der findes i et team. Du lærer både noget om din egen rolle i dit team eller ledelsesteam, men får også mulighed for at reflektere over dit teams sammensætning ud fra din forståelse af teamrollerne.

Hvorfor skal du vælge en lederuddannelse hos Psynaps

Vores omfattende erfaring med de sociale og pædagogisk orienterende institutioner sætter os i stand til at forstå den verden du kommer fra som leder. Vi har mange års erfaring med supervision, coaching og uddannelse af både medarbejdere og ledere indenfor disse områder, og kan derfor trække på vores viden om de problemer – og løsninger, som er særlige for dette område.

Udover vores brede erfaring med området har vi en høj standard for hvad vi forventer af vores egne uddannelser, uanset om det drejer sig om lederuddannelse eller vores øvrige uddannelser. Vi vægter at såvel fagligt indhold som den gode stemning mellem kursister og undervisere er i top, samt at kommunikation og materialer er af højeste standard. Vi arbejder med små holdstørrelser, hvor kursisterne kommer til at kende hinanden og være trygge i at træne redskaber, lave øvelser og dele erfaringer. De små holdstørrelser betyder også, at der er god plads til den enkelte deltagers sager og input.

Med en grundlæggende lederuddannelse fra Psynaps får du redskaber til at møde de udfordringer, som hverdagen bringer for dig som leder. Du får mulighed for at afprøve forskellige ledelsesmæssige værktøjer, og får nye input hvad enten du er ny, kommende eller mere erfaren leder.

Du bliver i stand til at arbejde mere strategisk, og får redskaber til de situationer, som er virkeligheden i de fleste institutioner og organisationer i dag, herunder omskiftelige forhold i struktur og ydelser, behov for prioritering af ressourcer og forebyggelse og håndtering af sygefravær og stress i organisationen. Du får redskaber til konkrete situationer som den svære samtale med en medarbejder, konfliktløsning og til at finde de ressourcer, som den enkelte medarbejder besidder. Du får et fokus på skabelsen af en positiv kultur i medarbejdergruppen og organisationen og træning i formidling af dine budskaber på en effektiv måde.

Vores faglige baggrund er den kognitive adfærdsterapi, og denne metode får du indblik i forhold til udviklingen af såvel medarbejderes som egne kompetencer og værdier. Vi arbejder med velafprøvede teorier og metoder, herunder den kognitive adfærdsterapi samt NEO-PI-3 og Belbins test, som begge er anerkendte værktøjer indenfor branchen.

Du kan læse mere og tilmelde dig uddannelsen herunder

21. august 2023
36.000DKK – ekskl. moms

Kontakt os på info@psynaps.dk hvis du vil høre mere. Du kan også downloade materiale med beskrivelse af lederuddannelsens indhold her

Bliv ringet op

    Nyhedsbreve

    Erhverv
    Private
    Offentlige/private institutioner

    Psynaps på Facebook