Børnepsykolog i Slagelse og København

Leder du efter en børnepsykolog i Slagelse eller København? Hos Psynaps har vi dygtige psykologer, som tilbyder kognitiv adfærdsterapi til børn og unge i alle aldre i Slagelse og fra 12 år i København.

Vi tilbyder behandling til børn med angst, OCD, selvværdsproblematikker, depression og traumer, samt samtaler i forbindelse med større livsændringer. Det kan fx dreje sig om dødsfald i familien eller skilsmisse, men det kan også være rådgivning i forbindelse med at barnet har fået en diagnose som autisme eller ADHD.

Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af kognitiv adfærdsterapi til bl.a. børn med angst og depression. Du kan læse mere om sundhedsstyrelsens anbefalinger her.

Den kognitive terapi til børn tilrettelægges altid individuelt, men fælles for måden, som vi arbejder på er, at vi har fokus på at have et nært samarbejde med barnets forældre. Terapi med børn adskiller sig bl.a. ved, at børn har mindre livserfaring, og at de i hverdagen har mindre selvbestemmelse end voksne. Begge dele kan være vigtige redskaber i terapi med voksne, og det er derfor vores erfaring, at en inddragelse af forældrene skaber de bedste resultater for den unge. Læs mere om hvordan vi tilrettelægger terapi til børn i forskellige aldersgrupper længere nede på siden.

Hvorfor vælge en børnepsykolog fra Psynaps i Slagelse eller København til dit barn?

Psynaps er et psykologhus med flere psykologer tilknyttet, hvilket betyder, at vi har ekspertise indenfor mange områder, og vi har et højt fagligt kompetenceniveau i huset. Vi kan tilbyde psykolog til børn i såvel Slagelse som København. Vi arbejder med kognitiv adfærdsterapi som metode. Det er en velafprøvet og evidensbaseret behandlingsform, der har vist sig effektiv til behandling af børn med en række forskellige lidelser. Det betyder også, at metoderne vil være genkendelige for dit barn, hvis han eller hun tidligere har været i fx et Cool Kids forløb.

Vi er medlem af Dansk Psykologforening og arbejder efter de etiske retningslinjer og lovgivning, som findes på området for terapi til børn.

Du vil altid opleve imødekommenhed overfor jeres specifikke behov og ønsker indenfor disse rammer. Du kan modtage rådgivning om hvad vi kan tilbyde, når du kontakter vores kontor, og vores sekretær kan rådgive dig om, hvad den bedste behandling af dit barn vil være. Du kan også altid være sikker på, at vi henviser dig til anden behandling, hvis jeres problemstilling ikke ligger indenfor vores kompetenceområde, således at I får de bedste muligheder for behandling uanset om det er hos os eller kræver et andet tilbud.

Herunder kan du læse mere om den måde, vi generelt arbejder på med børn og unge i forskellige aldersgrupper. For alle børn og unge gælder det, at der skal være skriftligt samtykke fra begge forældremyndighedshavere, hvis denne er delt, inden vi kan igangsætte et forløb. Når I henvender jer til kontoret, får I derfor tilsendt en blanket, som skal underskrives inden vi kan igangsætte forløbet hos en børnepsykolog i Slagelse eller København.

Kognitiv terapi for børn under 8 år

For børn under 8 er det vores erfaring, at børn og forældre i høj grad kan hjælpes ved forældresamtaler og generel rådgivning af forældre, pårørende eller omsorgspersoner, der omgiver barnet. Derfor tilbyder vi til børn under 8 år forældresamtaler, hvor man som forælder får redskaber til at støtte sit barn i forhold til den problematik eller diagnose, som barnet har.

Der er naturligvis også mulighed for, at barnet selv modtager eller deltager i psykologsamtaler i denne type forløb, men det er ikke et krav for, at vi kan hjælpe forældrene til at støtte barnet bedre. Nogle børn kan og vil gerne deltage i psykologsamtaler, mens andre ikke er parate til det, og her er forældresamtalerne et vigtigt redskab i behandling af børn.

Det vil altid var en vurderingssag, baseret på den individuelle sag, og faktorer så som barnets refleksionsevne og den specifikke problematik, der ønskes hjælp til, i hvilket omfang barnet selv skal have samtaler hos en børnepsykolog. Vi tilbyder terapi til denne aldersgruppe i Slagelse.

Kognitiv terapi for børn i alderen 9-12 år

For denne aldersgruppe vil et forløb med kognitiv adfærdsterapi til børn hos Psynaps i udgangspunktet begynde med en indledende samtale, hvor kun forældrene er deltagende. Herefter inddrages barnet i den efterfølgende samtale. Den indledende psykologsamtale har til formål at afstemme vores forventninger til hinanden og til terapien med barnet.

Da terapi med børn i stor udstrækning består i samarbejde med forældre, er det vigtigt, at I har et billede af, hvor meget I som forældre kan understøtte processen i hverdagen, og hvordan dette konkret kan se ud i praksis. Desuden kan der være bekymringer eller informationer, som I som forældre ønsker at vende med psykologen uden barnets tilstedeværelse i første omgang.

Den efterfølgende session vil være en indledende psykologsamtale med barnet, hvor en eller begge forældre typisk også er deltagende, hvis barnet ønsker det. Herefter vil forløbet tilrettelægges meget individuelt, men vil som regel bestå af en kombination af både individuelle psykologsamtaler med barnet, pårørendesamtaler hvor både forældre og barn er deltagende samt evalueringssamtaler med forældrene alene.

Hvordan forløbet præcist tilrettelægges, vil afhænge af temaer i behandlingen, familiens præferencer og barnets tryghed i processen. Evalueringssamtalerne har til formål at evaluere effekten af forløbet samt at tilpasse jeres evt. understøttende aktiviteter. Evalueringssamtaler afholdes løbende ved behov. Vi tilbyder terapi til denne aldersgruppe i Slagelse.

Kognitiv terapi for børn og unge i alderen 13-15 år

Behandling af børn mellem 13 og 15 år består af en kombination af psykologsamtaler med både barn og forældre, individuelle samtaler med barnet og evalueringssamtaler med forældrene. For de 13-15-årige vil det typisk være sådan, at barnet selv er deltagende ved den første samtale, og efterfølgende tilrettelægges forløbet af psykologen til det specifikke barn, alt efter den konkrete families behov og præferencer. Vi tilbyder terapi til denne aldersgruppe i Slagelse og København.

Kognitiv terapi for børn og unge i alderen 16-18 år

For denne aldersgruppe vil graden af forældreinvolvering afhænge meget af den enkeltes behov. I nogle terapiforløb med unge er den unge den primære deltager i samtalerne fra start til slut, og i andre er forældrene involveret i såvel den første som nogle af de efterfølgende samtaler. Dette vil i høj grad være en vurderingssag, som foretages i samråd med den pågældende familie, så vi sikrer, at behandlingsforløbet passer jer og jeres barn bedst muligt. Dog ser vi helst at en forælder er deltagende ved den første samtale, så der kan afklares og forventningsafstemmes i fællesskab. Vi tilbyder terapi til denne aldersgruppe i Slagelse og København.

Når den unge er 18 eller derover kræves der ikke samtykke for forældrene, og den unge modtager i vid udstrækning behandling på lige fod med andre voksne. Dog kan der være et større behov for forældreinvolvering for nogle, da den unge fortsat bor hjemme og er en del af familiens dynamikker. Vil du læse mere om kognitiv terapi, kan du finde mere information her.

Du kan se priser og afbudsfrister for terapi her.

Du kan også læse mere om vores psykologer her. Eller du kan finde kontaktoplysninger på vores kontor, hvis du ønsker at høre nærmere eller booke en aftale hos en børnepsykolog til dit barn eller ung her.

Forfatter – Loa Sofie Wamsler

Loa er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og fra London Metropolitan University. Hun har individuelle kognitive terapiforløb med børn, unge og voksne fra 12 år og op efter. Loa tilbyder desuden parterapi. Loa varetager desuden undervisning og supervision af andre faggrupper.

Loa Sofie Wamsler har arbejdet hos Psynaps siden oktober 2019

Du kan læse mere om Loa her.

Kunderne siger

Puk er meget imødekommende, venlig, betænksom og god til at gøre en glad.
Man går altid herfra med et smil på læben, og følelserne bliver bearbejdet godt og sundt uden for mange tårer og triste stunder.
Her er meget fleksibilitet omkring tider, og det kan nemt tilpasses efter ens eget behov.
Jeg har følelsen af, at alle er velkomne hos Puk, og hun dømmer aldrig.
Jeg har været hos psykolog før, og Puk er den eneste, der har hjulpet og kommet i bund.
Et rigtig godt ”forløb”.

Maya Snedker, gymnasieelev på Handelsskolen Slagelse HHX

Bliv ringet op

  Nyhedsbreve

  Erhverv
  Private
  Offentlige/private institutioner

  Psynaps på Facebook

  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
  Load more