WISC-test af børn i Slagelse og København

Hos Psynaps tilbyder vi IQ-test til børn med WISC-V, som er en internationalt anerkendt og velafprøvet intelligenstest udviklet til børn. 

Nogle forældre oplever, at deres barn har vanskeligheder i skolen, blandt kammeraterne eller i fritiden, og der kan måske være tvivl om, hvorvidt der er kognitive barrierer for barnets funktion. I disse tilfælde kan en WISC-test være med til at pege på, hvordan barnet støttes bedst i fx indlæringen i skolen. I andre tilfælde er barnet allerede i et udredningsforløb via psykiatrien, fordi der er mistanke om en konkret diagnose som ADHD, autisme eller noget tredje. Mange oplever her, at der kræves en IQ-test af deres barn, før en udredning for en konkret diagnose kan foretages. I mange tilfælde kan WISC-testningen af børn foregå i offentligt regi, men i nogle tilfælde kan der være ventetid, og her kan vi være behjælpelige med udførsel af en WISC-test til dit barn.

Hvordan foregår en WISC-testning?

Når I ringer til os, starter vores sekretær med at afklare jeres behov og formålet med en WISC-test. Dette er nødvendigt for at afklare, om vi er det rette tilbud i netop jeres situation, men afklaringen er også vigtig for, at vi kan lave undersøgelsen og efterfølgende rapporten på den rette måde. I denne del af processen indhenter vi også samtykke fra begge forældre, hvis der er delt forældremyndighed. 

Herefter tilbyder vi en WISC-test til jeres barn, som foregår efter de standarder, som testen foreskriver. I kan som regel få en tid indenfor få uger. WISC-testningen af dit barn kan foregå i vores lokaler i Slagelse eller København. Nogle gange har barnet behov for, at intelligenstesten foretages i hjemmet eller på barnets skole, og dette kan vi naturligvis også være behjælpelige med i de fleste tilfælde. Alt dette afklares naturligvis forud for datoen for undersøgelsen.

Selve WISC-testningen af dit barn

Indledningsvis afholdes en kort samtale med barnet og forældrene, så vi har en baggrundsviden om barnet, og hvordan det fungerer i hverdagen. Vi sørger naturligvis for en tryg og rolig stemning omkring barnet, så IQ-testen bliver en positiv oplevelse. Efter samtalen vælger de fleste, at forældrene venter udenfor, så barnet kan have mest muligt fokus på selve opgaveløsningen. I visse tilfælde har barnet dog brug for, at en forælder sidder med ved dele eller hele undersøgelsen, og dette behov imødekommer vi naturligvis også. 

I selve undersøgelsen anvendes der IPads, som barnet giver sine besvarelser af delprøverne på, og som psykologen efterfølgende opgør resultatet på. Psykologen sørger naturligvis for en grundig instruktion, så barnet er klar over fremgangsmåden. Undervejs afholdes der pauser, så barnet kan få et pusterum, lidt at drikke eller lignende. Samlet set tager samtale og IQ-testningen af børn 2-3 timer inklusiv pauser. Det kan være en god idé at medbringe en smule mad, hvis undersøgelsen ligger hen over barnets almindelige spisetid.

Efter WISC-testningen af dit barn

Når dit barn har gennemført WISC-testen, udfærdiger psykologen en kort rapport, som gennemgår resultatet af undersøgelsen. Den opsummerer kort den indledende samtale, psykologens kliniske indtryk af barnet og naturligvis resultatet af IQ-testen.

WISC-undersøgelsen afklarer udelukkende det kognitive funktionsniveau, og rapporten indeholder således ikke afklaring på andre konkrete diagnoser eller problematikker.

Rapporten fremsendes efter 7-10 hverdage pr. krypteret E-mail, og I har herefter mulighed for at gennemlæse den og eventuelt videresende den til psykiatri, skole eller andre, som I samarbejder med angående jeres barn. 

Efter modtagelsen af rapporten har I mulighed for at få en samtale med psykologen med henblik på en gennemgang af resultaterne fra rapporten. I denne samtale kan der stilles afklarende spørgsmål, ligesom psykologen kan komme med bud på, hvordan I bedst anvender resultatet i hverdagen, så jeres barn får den støtte, som det har brug for. Den opfølgende samtale varer 30 minutter og kan afholdes i klinikken i Slagelse eller alternativt via telefon eller videoopkald.

WISC-testen må kun udføres af psykologer, og man er naturligvis underlagt de samme faglige og etiske retningslinjer og lovgivning, som ved alt andet psykologarbejde. Det betyder at såvel tavshedspligt, dataopbevaringsregler mv. skal overholdes på samme måde, som ved terapi.

Hvad er en WISC-test?

WISC står for Wechsler Intelligence Scale for Children som er en intelligenstest, der kan anvendes til børn fra 6 år til 16 år og 11 måneder. Efter det 17. år anvendes en voksenudgave, som kaldes WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale). Begge testredskaber er udviklet af den amerikanske psykolog David Wechsler og bliver i dag anset for at være den gængse måde at undersøge IQ på hos såvel børn som voksne. Det er således det samme testredskab, som bruges i såvel PPR som psykiatrien, når man udreder intelligens hos børn. 

WISC blev oprindeligt udviklet helt tilbage i 1949, og er siden blevet revideret flere gange, for at testens indhold og kriterier skal passe til nutidens børn. Den bliver også tilpasset til de enkelte lande eller regioners forhold og sprog, og derfor hedder den version, som man arbejder med i dag WISC-V, og er fuldt opdateret efter danske normer, sprog og forhold i øvrigt. Opgaver og billedmateriale præsenteres for barnet på en Ipad, og psykologen modtager så resultaterne på en anden IPad, hvor scoren opgøres og beregnes. 

WISC-testen kan dels fortælle noget om dit barns overordnede IQ, men giver også mulighed for at undersøge specifikke funktionsområder. Ved hjælp af delskalaer kan man således udover samlet intelligenstestning af barnet også vurdere:

 • Arbejdshukommelse
 • Sproglig forståelse 
 • Forarbejdsningshastighed
 • Visuelle og spatial forståelse
 • Ræsonnering

Det betyder, at man kan lave en profil for barnet over hvilke styrker og svagheder det har, når det forarbejder de informationer, som det møder fx i skolen, blandt kammeraterne eller derhjemme. At kende disse parametre kan således give information om, hvilken støtte barnet har brug for, hvis det oplever vanskeligheder med indlæring, hukommelse eller generel kognitiv funktion. I mange sammenhænge anvendes WISC testen også til at udelukke dårlig kognitiv funktion, før man fx foretager en udredning for andre problematikker som fx ADHD, autisme eller andre diagnoser, som mistænkes hos barnet.

Hvad koster en WISC-test af mit barn?

Hvis det ikke er muligt at få WISC-testet dit barn via et offentligt tilbud grundet fx ventetid, kan du vælge en privat udbyder. Vores standardtakst for en WISC-V test af dit barn er 4900 kr., såfremt den foregår på vores adresse i Slagelse eller København. Ønsker du, at undersøgelsen foregår på en anden adresse, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan beregne en pris for transporten, som tillægges standardtaksten. 

Standardtaksten inkluderer:

 • Forsamtale med barn og forældre lige før selve undersøgelsen
 • Selve WISC-testen af dit barn
 • En kort rapport med resultaterne af WISC-V testen
 • En opfølgende samtale på 30 minutter, efter I har modtaget rapporten.

Hvis jeres behov er et andet end det ovennævnte, er I altid velkomne til at kontakte os, så vi kan hjælpe med at afklare, hvad jeres specifikke behov er, og hvad det evt. vil koste.

Ved booking af tid til WISC-testning fremsender vi en faktura, som skal betales forud for datoen for undersøgelsen, for at reservere denne. Inden undersøgelsen kan foretages, skal vi også have samtykke fra begge forældre, såfremt der er delt forældremyndighed.

Cand. Psych. Katrine Steffensen

Hos Psynaps er det Katrine Steffensen, der udfører WISC-testning af børn i alderen 6 til 16 år.

Katrine sørger naturligvis for en afslappet og rolig atmosfære i testsituationen, ligesom hun også er opmærksom på det enkelte barns behov for pauser, forklaringer mv. Du kan læse mere om Katrine her.

Når du booker en tid til WISC-testning af dit barn, skal du kontakte vores hovedkontor, som sørger for samtykkeerklæring, booking mv. inden selve undersøgelsen. Det kan du gøre på 61424719 eller info@psynaps.dk

Bliv ringet op

  Nyhedsbreve

  Erhverv
  Private
  Offentlige/private institutioner

  Psynaps på Facebook

  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

  OBS. VORES KUNDE VIDERESÆLGER EN PLADS PÅ VORES 1-ÅRIGE KOGNITIVE UDDANNELSE

  Holbæk misbrugscenter har tilmeldt en deltager til vores 1-årige uddannelse, men da de ikke får mulighed for at anvende pladsen alligevel, tilbyder de nu at sælge den til en anden deltager for kun 10.000 kr., da der er opstart allerede 27/5.

  Er du interesseret i at købe pladsen af dem til denne spotpris kan du kontakte dem på hovednummer 72364090 eller Rusmiddelcentret@holb.dk.
  man kan optages på uddannelsen, hvis man arbejder som socialpædagog, lærer, mentor, socialrådgiver, sygeplejerske, eller andre steder, hvor man arbejder med menneskers trivsel eller udvikling. Er du i tvivl om du kan optages eller har spørgsmål til uddannelsen i øvrigt er du velkommen til at kontakte psynaps på info@psynaps.dk
  ... Se mereSe mindre

  Load more