Tag en misbrugsuddannelse når du arbejder med misbrug

Psynaps tilbyder efteruddannelse som misbrugsrådgiver til socialpædagoger, sygeplejersker, mentorer, kontaktpersoner og andre, som arbejder med borgere, der har et misbrug. Der kan enten være tale om borgere, hvor misbruget er den primære problematik eller borgere med dobbeltdiagnoser, hvor du både skal forholde dig til misbruget og en eller flere andre psykiske lidelser. Vores kursus om misbrug er relevant uanset om du arbejder direkte med borgerens misbrug eller om borgerens misbrug blot har indflydelse på det, som du og borgeren sammen har fokus på.

Mange borgere har deres primære kontakt med fx pædagoger på deres bosted, en lærer i skolen eller anden fagperson, som ikke er en del af en decideret misbrugsbehandling, derfor er det vigtigt at have redskaber til såvel at arbejde med misbruget i egne rammer, som til at guide borgeren videre i egentlig misbrugsbehandling.

Hvis du i forvejen arbejder som misbrugsbehandler, så kan vores kursus uddybe dine perspektiver på borgere med dobbeltdiagnoser og fremme samarbejdet med de pårørende eller fagpersoner, som omgiver borgeren.

Hvorfor tage et kursus om misbrug hos Psynaps ?

Hos Psynaps har vi mange års erfaring med at supervisere og undervise fagpersoner, der arbejder med psykisk belastede borgere og herunder også misbrug. Det betyder, at vi hver uge er i kontakt med socialpædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, hvis opgave består i at hjælpe borgere med misbrug til udvikling og bedre trivsel. Derfor forstår vi de udfordringer, man kan møde i de roller, som du har overfor borgeren. Vores uddannelser er derfor tilpasset den hverdag, som du møder på din arbejdsplads. Vi sørger for at danne bro mellem den teoretiske viden om misbrugsbehandling og misbrug og de situationer, som du møder med borgerne.

Hos Psynaps har vi mange års erfaring med at afholde uddannelser såvel hos organisationer som vores egne uddannelser. Derfor vil du møde et kompetent hold af psykologer, der er vant til at undervise andre faggrupper, og som er vant til at formidle den kognitive teori til mennesker, der arbejder i miljøterapeutiske rammer. Ligeledes har vores sekretær erfaring med at rådgive dig, hvis du er i tvivl om noget før, under eller efter din uddannelse hos os, og du kan derfor altid komme i kontakt med os angående din tilmelding eller løbende praktiske spørgsmål.

Hvilken uddannelse skal jeg vælge ?

Hos Psynaps udbyder vi såvel enkelte workshops som hele uddannelser. Vores 1-årige kognitive uddannelse er sammensat for pædagoger, lærere, mentorer m.fl., som ønsker at få et bredt kendskab til den kognitive adfærdsterapi og lære at anvende den bredt på en række forskellige problemstillinger. Den kognitive grunduddannelse indeholder 12 kursusdage og 30 metodetræningstimer.

Vores misbrugsuddannelse, som indeholder 8 kursusdage og 18 metodetræningstimer, er tænkt som en uddannelse for dem, som ønsker at specialisere sig indenfor misbrugsbehandling eller arbejde som misbrugskonsulent.

Du kan tage begge uddannelser i den rækkefølge, som du ønsker afhængitgt af, hvad der er det primære mål for dig. Eller du kan nøjes med en af uddannelserne, hvis du er afklaret med, at du primært har brug for en bred viden om kognitiv adfærdsterapi eller alternativt en specialiseret viden om misbrugsbehandling.

Endelig har vi vores overbygningsuddannelse, som har samme format som den 1- årige grunduddannelse. Denne kan du få adgang til, hvis du har taget enten vores kognitive grunduddannelse eller vores misbrugsuddannelse (eller har anden lignende uddannelse fra andre kursusudbydere).

Hvad indeholder Psynaps’ misbrugsuddannelse ?

På Psynaps misbrugsuddannelse får du en grundig introduktion til den kognitive adfærdsterapis grundlæggende begreber og principper på det første modul. Her lærer du bl.a. at lave analyser af borgernes kritiske situationer, sagsformulering og forstå borgerens adfærd ud fra en kognitiv misbrugsmodel.

På misbrugsuddannelsens næste modul arbejder vi med redskaber til motivation hos borgeren, så du får muligheder for at afdække og forstå denne, samt værktøjer til at udvikle motivation hos borgeren.

Når du tager vores uddannelse i misbrugsbehandling får du også en introduktion til hjernens funktion og den måde som alkohol og stoffer påvirker hjernen og kroppen på. Du får viden om specifikke stoffers indflydelse og hvad der kan være særligt i arbejdet med de enkelte rusmidler. Vi tager udgangspunkt i, hvad der er gavnligt at have med af viden i den praksis, som du arbejder i, og niveauet er lagt, så alle kan være med. Vi arbejder bl.a. med alkohol, hash, opiater, benzodiazepiner mv.

Herefter følger kursusdage, hvor fokus sættes på det særlige i at arbejde med dobbeltdiagnoser, og hvordan vi også kan forstå misbrug fra et selvmedicineringsperspektiv samt undervisning i at hjælpe borgeren med alternative strategier til følelsesregulering, som bl.a. trækker på metoder fra DAT (Dialektisk adfærdsterapi) udover den generelle kognitive terapis metode.

Alle kursusdage består af en vekslen mellem teori og øvelser, så stoffet indarbejdes gennem aktiv deltagelse og træning.

Mellem kursusdagene afholdes metodetræning af 3 timer fordelt på 6 mødegange, og hver gang vil kursisternes egne sager bringes op, således at du implementerer redskaberne i din egen praksis og får mulighed for at lytte til andres erfaringer også.

Hvordan foregår uddannelsen ?

For alle vores uddannelsesforløb og kurser gælder det, at uddannelsen veksler mellem gennemgang af teori og praktiske øvelser, hvor vi bl.a. arbejder i grupper, i par eller i fælles forum. Øvelsesformerne inkluderer samtaleøvelser, diskussion i forum og reflektionsøvelser.

Vi tager udgangspunkt i, at metoderne skal kunne bruges i dit praktiske virke i hverdagen, når du er på arbejde, uanset om du primært arbejder i strukturerede samtaler, eller om du arbejder miljøterapeutisk, og derfor fylder de praktiske øvelser mere end læsning af teori mellem undervisningsgangene.

Vi har også et fokus på, at du udvikler dig selv som rådgiver eller behandler, og bliver mere klar over, hvordan du bruger dig selv i arbejdet. På den måde får du redskaber til at håndtere de svære situationer, som kan opstå, når man arbejder med mennesker.

Vi har små holdstørrelser, hvor vi vægter en uformel og tryg stemning, der gør det nemt for deltagerne at udveksle erfaringer, stille spørgsmål og lave øvelser sammen.

Der er mulighed for at gå til eksamen, men det er ikke et krav og besluttes af den enkelte deltager mod slutningen af uddannelsen.

Kan jeg tage misbrugsuddannelsen før eller efter den kognitive grund-uddannelse eller overbygning ?

Vores uddannelser er lavet sådan, at du kan starte på enten den 1-årige grunduddannelse eller misbrugsuddannelsen først. Du kan altså sagtens tage dem begge to, og rækkefølgen bør afhænge af, hvad der er vigtigst for dig at starte med.

Arbejder du fx primært med misbrug, kan det give mening at starte med misbrugsuddannelsen, og senere kan du så vælge at uddybe din forståelse af andre tilstødende problematikker gennem dem 1-årige uddannelse, hvor du lærer mere om nogle af de andre diagnoser, som ofte ses sammen med misbrug.

Arbejder du omvendt med en bredere borgergruppe, hvor misbrug ikke er det primære, kan det give mening at tage vores 1-årige grunduddannelse først, for at få den brede viden om flere diagnoser og redskaber.

Ønsker du herefter at arbejde mere specialiseret med misbrug, kan du følge op med vores misbrugsuddannelse efterfølgende. Der vil være enkelte emner, der overlapper mellem de to uddannelser, herunder basisbegreberne, men da vi arbejder med små holdstørrelser, har vi altid mulighed for at variere indholdet, så den enkelte mødes på det niveau, hvor han eller hun er, nå man påbegynder en uddannelse.

Både vores 1-årige grunduddannelse og vores misbrugsuddannelse giver hver især adgang til vores overbygningsuddannelse, og du kan således lære flere metoder og tilgange på overbygningen uanset om du har taget en af de to uddannelser eller dem begge.

Du kan også tage misbrugsuddannelsen efter overbygningsuddannelsen. Som du kan se nedenfor, er der mange kombinationsmuligheder, og vi står altid klar til at rådgive dig om, hvilken rækkefølge eller uddannelse der vil passe bedst til dit behov. Kontakt os gerne og hør nærmere om uddannelsernes opbygning og sammenhæng.

Søg økonomisk tilskud til en af vores uddannelser

Den kommunale kompetencefond

I forbindelse med deltagelse på en af vores uddannelser, kan du med fordel undersøge, om du kan få økonomisk støtte fra den kommunale kompetencefond.

Den kommunale kompetencefond kan støtte med op til 30.000 kr. årligt til efter- og videreuddannelse, for kommunalt ansatte, som er omfattede af overenskomst med bl.a. FOA, 3F, BUPL, HK KOMMUNAL, Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening eller AC Akademikerne. I ansøgningerne lægges der vægt på hvordan uddannelsen kan sikre den enkelte medarbejders udvikling og øge deres kompetenceniveau.

Du kan læse mere om den kommunale kompetencefond og sende din ansøgning her: https://www.kl.dk/arbejdsgiver/kompetence-og-udvikling/den-kommunale-kompetencefond

Den statslige kompetencefond

Hvis du er ansat i staten, er der ligeledes mulighed for at søge økonomisk støtte til en af vores uddannelser, og vi ved at tidligere kursister har haft succes hermed.

Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til videreudvikling af medarbejderes kompetencer og sikre deres faglige udvikling. Du kan læse mere om den statslige kompetencefond og sende din ansøgning her: https://kompetenceudvikling.dk/fonden/

19. november 2024

Misbrugsuddannelse

9:00 – 15:30

Baggrund for misbrugsuddannelsen hos Psynaps Hos Psynaps har vi længe oplevet en stigende efterspørgsel på redskaber til at arbejde med misbrug hos de borgere, som enten har et misbrug eller […]

18.500DKK
Læs mere

Bliv ringet op

    Nyhedsbreve

    Erhverv
    Private
    Offentlige/private institutioner