Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

1-årig kognitiv grunduddannelse – overbygning

26. marts 2025kl. 9:00 - 15:30

29.500DKK

Vores 1-årige kognitive uddannelse – OVERBYGNING – er nu åbnet for tilmeldinger

12 undervisningsdage med start 26. og 27. marts 2025

 

Psynaps tilbyder nu en 1-årig uddannelse, som er en overbygning til vores eksisterende 1-årige uddannelse. Uddannelsen kan dog også tages af andre, som har gennemgået kursus i den kognitive metode svarende til vores 1-årige uddannelse (se optagelseskriterier beskrevet nedenfor).

Denne overbygning har til formål at videreudvikle det niveau, som du allerede har opnået inden for brugen af den kognitive metode, så du kan blive mere sikker i din brug af metoden og tilføje nye redskaber.

 

Indhold og formål

Vores overbygning til den 1-årige uddannelse har 2 primære formål:

For det første at konsolidere de metoder og redskaber, som du allerede har kendskab til, så du når et niveau, hvor du flydende og frit kan skifte mellem metoder i samtaler og bruge metoderne kreativt i flere sammenhænge end tidligere. Vi sigter således efter, at du opnår større sikkerhed i redskaber som fx omstrukturering, sokratisk dialog, udformning af hjemmeopgaver til fokuspersonerne (her er tale om eksempler, det faktiske program vil tage højde for de tilmeldte deltageres behov). Vægtningen af denne del er ca 30% af uddannelsen.

For det andet sigter uddannelsen på dette niveau på at tilføje nye metoder og redskaber, som er særligt rettet mod specifikke problemstillinger eller diagnoser. Ligeledes at gennemgå viden om diagnoser, som ikke er gennemgået på den første 1-årige uddannelse. Ny indlæring af metoder og redskaber er ca 70% af uddannelsens indhold. Nye emner på uddannelsen er bl.a.:

  • Nye redskaber; visualiseringsøvelser, afspændingsmetoder, kædeanalyse, hypotestetestning, adfærdsaktivering, brug af metaforer i arbejdet og meget andet.
  • Brugen af den kognitive metode på andre områder end gennemgået på den grundlæggende kognitive uddannelse. På dette niveau udvider vi med viden om Borderline, skizofreni, PTSD, autisme og vredesproblematikker. Du lærer noget om disse diagnoser, og hvordan du kan bruge den kognitive metode i forhold til disse målgrupper af borgere.
  • Du får en introduktion til nogen af de nyere retninger inden for den kognitive familie som bl.a. compassionfokuseret terapi, metakognitiv terapi og schematerapi. Målet her er, at du får kendskab til metoderne og kan vælge enkeltteknikker ud, som er brugbare for dig i dit arbejde.

 

Form

Uddannelsen består af 12 undervisningsdage, som alle indeholder såvel teori som praktiske øvelser, og som afholdes fra kl. 9.00 til 15.30. Vi arbejder i undervisningen med forskellige typer øvelser, herunder parøvelser, rollespil, brug af videoklip mv., og her bruges både caseeksempler og eksempler fra din egen praksis som udgangspunkt.

Udover undervisningen er der 10 x 3 timers metodetræning/supervision, altså 30 timer i alt, hvor deltagerne sammen træner de tilegnede redskaber i forhold til deres egne cases, og dermed også får sat redskaberne i relation til deres eget arbejdsliv. Her vil der også være et supervisionsaspekt, så du går hjem med ideer eller nye perspektiver til det videre arbejde på din egen case. I metodetræningen skal hver deltager have en case med minimum 2 gange i forløbet og minimum 1 gang medbringe materiale fra en case i form af en lydoptagelse, video eller lignende.

Udover undervisning og metodetræning vil du også mellem mødegangene have hjemmeopgaver, som skal koble det du lærer til din egen praksis. Hjemmeopgaverne er altid i et overskueligt omfang og kan fx handle om at øve en bestemt teknik, læse noget teori eller repetere noget af det tillærte. Enkelte hjemmeopgaver skal afleveres som en forberedelse til den senere eksamen. Eksamen er valgfri, og man kan i løbet af uddannelsen vurdere, om man vil gå til eksamen eller ej. Vælger man at gå til eksamen vil man modtage både et eksamensbevis og et uddannelsesbevis, og vælger man ikke at gå til eksamen vil man modtage et uddannelsesbevis.

Eksamen består af, at du får udleveret en case, som du skal forholde dig teoretisk til og aflevere en opgave omkring. Efterfølgende vil der være en mundtlig prøve. Tilkøb af eksamen koster 1.500 kr.

Vi arbejder med en lille holdstørrelse. Derfor er der i både undervisning og metodetræning god plads til dine spørgsmål, konkrete sagseksempler og interesseområder. Vi vægter, at der skabes et godt og trygt miljø blandt deltagerne, hvor man kan øve de tillærte teknikker med hinanden i såvel rollespil som forumdiskussioner.

 

Målgruppe og optagelseskriterier

Uddannelsen henvender sig til alle, som til dagligt arbejder med mennesker, og som har brug for redskaber til at hjælpe disse til bedre trivsel og udvikling. Vores kursister er oftest pædagoger, lærere, socialrådgivere, mentorer, kontaktpersoner, sygeplejersker og andre inden for omsorgs- og uddannelsesfagene.

For at kunne deltage på uddannelsen skal du enten have gennemgået vores egen 1-årige uddannelse eller have deltaget på kurser eller uddannelse svarende til denne. Konkret skal du som minimum kunne:

  • Ubesværet lave en sagsformulering, herunder identificere skemaer, leveregler, kritiske situationer mv.
  • Være i stand til at bruge diamantmodellen til at undersøge en kritisk situation hos en fokusperson.
  • Have en del erfaring med at anvende kognitive metoder som eksponering, adfærdseksperimenter og lignende metoder

 

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at ringe på tlf. 22 45 47 19 for at få en snak om dit konkrete niveau, og om du vil kunne få udbytte af denne uddannelse.

Dato

26. marts 2025

Øvrige datoer

2025: 27/3. De resterende datoer følger senere. Vi tager forbehold for ændringer i datoerne.

Tidspunkt

Kl. 9.00-15.30

Supervisionsdatoer

Endnu ikke planlagt.

Underviser(e)

Psykologerne Maria Hancock, Maria Schultz Rasmussen og Johnnie Bruus Rasmussen

Pris

29.500 kr.

Tilmeldingsfrist

12. marts 2025

Øvrige oplysninger

Prisen for uddannelsen er 29.500 kr., som du kan betale i rater, hvis du betaler som privatperson, eller du kan vælge at få 500 kr. i rabat, hvis du betaler i én rate. Du kan få early bird rabat på 10% indtil 6 måneder før uddannelsesstart og prisen er da 26.550 kr. Ønsker du at gå til eksamen koster dette 1.500 kr., som betales, når du beslutter, om du vil gå til eksamen.

Tilmeld mig

Vores privatlivspolitik
Tribe Loading Animation Image

Praktisk info

Prisen inkluderer fuld forplejning og undervisningsmateriale til dag 1 og 2, som udleveres ved kursus start. Slides til de øvrige undervisningsdage fremsendes til dig forud for de enkelte kursus dage, så du har mulighed for at printe dem, hvis du ønsker det.

Supervisionen foregår hos Psynaps i Skovsøgade 3a, 4200 Slagelse.

Detaljer

Dato:
26. marts 2025
Tidspunkt:
9:00 - 15:30
Pris:
29.500DKK
Begivenhed Kategori:

Sted

Psynaps Slagelse
Skovsøgade 3
Slagelse, 4200 Danmark
+ Google Maps
Telefon
61424719
Se Sted hjemmeside

Arrangør

Psynaps