Maria Julius Hansen – pædagog hos Indbo

Konkrete arbejdsredskaber til direkte praksis. Teoretisk velfunderet – præcist og konkret.